LOVE: Registrera, uppdatera info online

PAG-IBIG uppmanar alla arbetsgivare att registrera och uppdatera sin information med hjälp av fondens online-arbetsgivarregistreringssystem, som kan nås på www.pagibigfund.gov.ph. Från och med juli

Kärlek: Nuvarande medlems-ID för snabbare bearbetning

Från och med den 1 september krävde Pag-Ibig att alla sina medlemmar skulle presentera ett MID-nummer (Membership Identification) för snabbare behandling av sina låneansökningar och andra transaktioner.