Fler filippinare dras in i fattigdom genom högre skatter under TÅG

Den högre punktskatten som slogs på oljeprodukter och andra varor och tjänster enligt skattereformen för acceleration och inkludering (TRAIN) Act drog fler filippinare i fattigdom, enligt den statliga tankesmedjan Philippine Institute for Development Studies (PIDS).

Resultaten visar att även om punktskatter på bränsleprodukter medförde en minimal ökning av fattigdomsincidensen ökade det första TRAIN-paketet fattigdomen bland hushåll och individer och i alla berörda sektorer. Detta berodde på ökningen av råvarupriser som kompenserade ökningen av faktorinkomster, enligt forskare Czar Joseph Castillo, Ramon Clarete, Marjorie Muyrong och Philip Tuaño i en rapport med titeln Effekter av TÅG bränsle punktskatter på sysselsättning och fattigdom.Ändå mildrade UCT [ovillkorliga kontantöverföringar] för hushåll på de lägsta 50 procent som tillhandahålls av TÅGET ökningen av fattigdom, tillade rapporten.I en separat rapport med titeln Effekter av TRAIN drivs punktskatter på varor och priser, säger samma författare: Även om målet med TÅGET som en skattereformlag är mycket lovvärt, vilket är att höja de offentliga intäkterna för att förbättra leveransen av grundläggande tjänster och För att förbättra sociala och ekonomiska resultat i framtiden finns det överväganden som regeringen bör göra när de utformar skattepolitiken. Ayala Land cementerar fotavtryck i den blomstrande Quezon City Cloverleaf: Metro Manilas norra gateway Kunder får nu öppna PNB-konton online

pacquiao vs Bradley biljetter 2016

Författarnas beräkningar visade att från den beräknade fattigdomsgraden på 16,48 procent bland hushållen, ökade den högre petroleum- och kolpunktskatten under TRAIN 0,16 procentenheter (ppt) till fattigdomsgraden.Hela TÅGLAGEN, som förutom bränsle också slog högre eller nya punktskatter på sockersötade drycker, fordon och kosmetiska procedurer, bland andra varor och tjänster, uppskattades ha haft ökad fattigdomsincidens med 1,72 ppt.

Men med de ovillkorliga kontantöverföringarna under TRAIN minimerades ökningen av fattigdomsincidensen till endast 0,26 ppt.

Inom utsatta sektorer var transportarbetare mest drabbade av den högre oljepunktskatten, medan hela TÅGLAGEN ökade fattigdomsgraden mest bland fiskare.